Köpvillkor
Pia Lerigons varor/tjänster

Köpvillkor

Jag heter Pia Lerigon och jag driver den här kursportalen via mitt företag Pia Lerigon AB. Nedan ser du mina fullständiga köpvillkor. 

Vad du får och inte får göra

Du får gärna berätta om mina kurser och sprida information om kurserna vidare till andra, men inte använda dig av kursmaterialet för annat än personligt bruk utan att ha fått mitt (Pia Lerigons) uttryckliga godkännande.

Du får alltså inte återanvända power point-materialet, exceldokumentet eller filmerna i din egen undervisning eller företag (vare sig du gör det i privat eller i kommersiellt syfte) eller som reklam för något som du själv gör. Vill du återge eller citera något jag skrivit eller sagt i kursmaterialet, gäller svenska citatregler och att du uppger källa.

Ångerrätt för gratiskursen

Gratiskursen Skriv en bestseller är som sagt gratis och du kan när som helst avregistrera dig från att få fler mejl genom att längst ned i mejlet klicka på länken för avregistrering.

Ångerrätt för betalkurser

Du har 14 dagars ångerrätt på alla mina kurser.

Från köpdatumet, dock senast vid kursstart, har du 14 dagar på dig att ångra ditt köp. Du kan alltså känna efter i lugn och ro om kursen är något för dig. Du kan till och med påbörja kursen, men ångerrätten upphör om du fått tillgång till hela kursmaterialet. Du kan alltså inte ångra dig om du gått klart kursen.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela mig detta innan ångerrätten går ut, det gör du enklast genom att skicka ett mejl till info@skrivenbestseller.se. Du kan använda dig av denna blankett, men det är inte nödvändigt: Ångerblankett

Återbetalning sker till samma konto som pengarna ursprungligen kom från.

Vid nyttjandet av ångerrätten kommer vidare användning av kursportalen samt tillhörande tjänster att stoppas.

Annan ångerrätt kan gälla i enlighet med kursspecifika villkor. Om du inte meddelar mig innan ångerrätten löpt ut kommer jag inte att kunna genomföra någon återbetalning.

Observera att det kan ta över en vecka innan du får tillbaka pengarna från det att du utnyttjat din ångerrätt. Betalningen går nämligen via den amerikanska banken Stripe och hanteras som en utlandsbetaltning. 

Ångerrätt för VIP-paketet

Du som har köpt en kurs för mig kan därefter köpa till ett VIP-paket och på så vis förlänga ditt deltagande i kursportalen och i kursen.

Du väljer på att köpa VIP-paket per månad eller per år. Din tillgång löper sedan på och det dras varje månad eller varje år en ny avgift för köpet.

Du kan närsomhelst under denna tid avsluta köpet. Det gör du själv genom att gå in i kursportalen och avbryta ditt köp. Köpet fortsätter då tiden ut, men det dras inte fler betalningar.

Du kan inte få tillbaka pengar för månader eller år du redan köpt.

Eftersom VIP bara ges till dig som redan gått mina kurser gäller inte öppet köp, men råkar du köpa VIP-paketet av misstag är det bra om du hör av dig så hittar vi en lösning.

Garantier

Eventuella garantier som lämnats kopplat till köpet av produkten kan endast utnyttjas då förutsättningarna för garantin är uppfyllda samt då jag mottagit skriftligt besked innan garantin löpt ut.

Om du vill använda dig av en eventuell garanti ber jag dig att dokumentera att du levt upp till dina förpliktelser i förhållande till avtalet.

Vid nyttjande av garantin kommer vidare tillgång till kursportalen samt tillhörande tjänster att stoppas.

Observera att det kan ta över en vecka innan du får tillbaka pengarna från det att du utnyttjat din garanti. Betalningen går nämligen via den amerikanska banken Stripe och hanteras som en utlandsbetaltning. 

Om du blir sjuk, arbetslös eller inte kan ta del av hela kursmaterialet

Du har alltid två veckors ångerrätt på mina kurser där du har rätt att få tillbaka hela ditt investerade belopp.

Efter dessa två veckor har du köpt kursen och du väljer själv om du vill ta del av materialet eller inte. Det gäller oavsett om du betalar hela kursavgiften på en gång eller väljer en avbetalningsplan.

Observera att kursmaterialet kan komma att pytsas ut, exempelvis med en ny kursmodul i veckan. Det är för att du inte ska överväldigas av allt kursmaterial utan få tid att gå igenom kursen i lugn och ro och applicera det du lär dig på ditt manus. Det kan också bli så att du får allt kursmaterial redan vid kurssart. Det beror på vilken kurs du köper och vad som står i informationen för just ditt köp.

Oavsett om du får allt material vid kursstart eller om kursmaterialet pytsas ut under hela kursstiden, så anses din ångerrätt vara förbrukad efter 14 dagar och du har då tyvärr inte längre möjlighet att återfå kursavgiften eller avbryta köpet.

Observera att tiden för när ångerrätten börjar räknas kan variera från kurs till kurs, vad som gäller i just ditt fall står i informationen för ditt köp. Normalt gäller ångerrätten 14 dagar från köpetillfället, alternativt 14 dagar från kursstart.

Det går tyvärr inte att pausa kursen och ta del av materialet vid en senare tidpunkt, utan du har tillgång till materialet den tid som står vid köpet. För ettårskursen är det normalt under ett års tid från kursstart och för övriga kurser fyra månader från kursstart, om inte annat anges vid köpetillfället.

Skulle du inte hinna med kursen under denna tid, eller vill förlänga kursen, finns det alltid möjlighet för dig att köpa till ett VIP-paket där du får förlängd kurstid till ett förmånligt pris.

Om du får ekonomiska problem, t.ex. för att du blivit sjuk eller arbetslös och inte kan betala för kursen, är det bra om du hör av dig så kan jag ordna med en annan betalningsplan. Låt inte bara bli att betala för kursen för då tillkommer påminnelse- och kravavgifter och ärendet kan komma att skickas till inkasso. Hör istället av dig så hittar vi en lösning. ❤️

Observera dock att du inte blir fri från betalansvar bara för att du inte längre kan eller vill gå klart kursen eller inte har råd att betala kursavgiften. Efter att de två veckorna med öppet köp har passerat anses du ha godkänt köpet och det är upp till dig om du vill nyttja det du köpt eller inte.

Kortbetalning

Pia Lerigons Författartjänst accepterar Visa och MasterCard. Köpet hanteras av mina samarbetspartners Klarna, Paypal, Stripe, Simplero eller Mastermind. Samtliga transaktioner skickas krypterat via SSL (Secure Sockets Layer). Kortköp är avgiftsfria.

I händelse av att det saknas täckning för det avtalade beloppet och betalning därmed uteblir, kommer betalningen att dras på nytt. Om betalningen fortfarande uteblir kommer det utestående beloppet att skickas vidare som faktura och då läggs även på en avgift för påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Om fakturan inte betalas i tid lämnas ärendet vidare till inkasso.

Men jag gillar ju den personliga relationen till mina kunder. Hör av dig om det händer något som gör att du inte kan betala. Det är mycket trevligare. 

Rent praktiskt går betalningen till såhär: Simplero, som är kursportalen jag använder för mina kurser, gör 6 försök att dra pengarna från ditt kort. Har du bytt kort eller saknar pengar på kortet så kommer du efter 6:e försöket att stängas av från kursportalen. Hör av dig innan det sker så att vi löser problemet.

Observera att du inte bli fri från betalningsansvaret bara för att du är avstängd från kursportalen. När du betalat av det du är skyldig får du åter igen tillgång till kursportalen under den tid som är kvar av ditt köp.

Delbetalning och avbetalning

En överenskommelse om köp som sker på avbetalning, vare sig den är muntlig eller skriftlig, är att anse som bindande och betalning ska ske i sin helhet innan fristen löpt ut.

Om betalning inte är Pia Lerigon AB tillhanda inom den avtalade tiden kommer det utestående beloppet att skickas vidare som faktura och om den inte betalas i tid lämnas ärendet vidare till inkasso.

Försäljning till minderåriga

Om du ännu inte fyllt 18 år måste du ha målsmans godkännande innan du kan beställa någonting av mig.

Upphovsrätt

Upphovsrätten © tillfaller Pia Lerigon. Alla rättigheter är förbehållna.

Det är förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller ändra något material som finns på Pia Lerigons kursportal Skriv en bestseller, hemsidor eller portaler såsom kursportalen www.skrivenbestseller.se, bloggen www.pialerigon.se, hemsidan www.pialerigon.com, podcasten Skrivdrömmar eller Pias Youtubekanal, Facebookgrupper, Instragramkonto eller i andra sociala media, utan Pias uttryckliga medgivande.

Villkor för användning av portalens innehåll

Du köper tillgång till portalens innehåll under kursperioden. Pia Lerigons produkter är upphovsrättsskyddade. Produkten är för personligt och ickekommersiellt bruk.

Du får inte använda produkten eller materialet som är tillgängligt i produkten på sådant sätt att det kränker mina rättigheter, eller på annat vis som inte är godkänt av mig.

Med andra ord så får du inte utan lov ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, lägga ut, överföra, översätta, sälja, skapa besläktade verk, utnyttja eller distribuera något av materialen från produkten på något sätt eller via något medium (däribland även e-post och andra elektroniska överföringsmetoder).

Kopiering, delning eller uppladdning av produktfiler på hemsidor räknas som stöld om det görs utan tillstånd. Därför hoppas jag innerligen att du inte gör något sådant

Du får däremot lov att ladda ner och/eller skriva ut övningar, lektioner och ett exemplar av enstaka sidor på hemsidan för personligt och icke-kommersiellt bruk, förutsatt att upphovs- och äganderätten inte kränks.

Med andra ord är det helt okej om du använder materialet i kursen och min blogg och min podcast för att skriva en fantastisk bok som blir en bestseller och du får gärna tala gott om mig och det lär jag ut inför andra. Men du kan inte ta mitt material, kalla det för ditt eget, strunta i citaträtten och liknande och sälja materialet i konkurrens med mig.

Om du önskar använda dig av mitt material i kommersiellt syfte, i din egen undervisning eller om du vill att dina kollegor på jobbet eller dina barn också ska få ta del av mitt kursmaterial - hör i så fall av dig till mig och fråga om lov.

Inskränkning av upphovsrätten kan bli en dyr historia. Förutom att det kan ge flera år i fängelse riskerar den som kränker upphovsrätten att få betala motpartens rättegångskostnader, vilket kan vara i mångmiljonklassen. Jag har en av Sveriges absolut främsta advokatfirmor - Setterwalls - som företräder mig om det blir en upphovsrättslig tvist.

Inloggning

Jag erbjuder via Pia Lerigon AB individuella kursprogram. I samband med registreringen kommer du att få ett användarnamn och ett lösenord, samt en medlemsprofil som du kan använda under kursens gång och i den privata medlemsportalen.

Denna inloggning är personlig och får inte lånas ut eller spridas till andra. Du förbehåller dig att inte berätta om dina inloggningsuppgifter till andra eller på annat sätt medverka till att obehöriga får åtkomst till kursportalen.

Om du vill gå kursen tillsammans med en kollega eller en samarbetspartner måste ni båda köpa kursen individuellt. Om du vill att en assistent eller en hel grupp ska gå kursen måste medlemskap köpas för varje enskild deltagare.

Konfidentialitet

Det råder ömsesidig tystnadsplikt där jag som kursledare och ni som deltagare respekterar varandras privat- och yrkesliv. Du har inte rätt utan personens uttryckliga medgivande sprida information vidare som du får till dig inom ramen för mina kurser. Det du får veta om andra personers bokidéer, manuskript, böcker, författarresa eller om dem personligen stannar inom kursportalens väggar.

Jag respekterar dina bokidéer, din konfidentiella och hemliga information, idéer, planer och företagshemligheter.

Genom att köpa denna produkt samtycker du till att visa övriga kursdeltagare, mig, representanter för Pia Lerigon AB samt anställda hos dess partners samma hänsyn.

Du får gärna diskutera dina personliga resultat från mina kurser och uppgifter samt göra reklam för utbildningen.

Däremot ska alla erfarenheter eller uttalanden från andra deltagare, mig och kursteamet hållas strikt konfidentiella om du inte fått medgivande att dela informationen.

Säkerhet och personuppgifter

Kursportalen använder sig av SSL (Secure Socket Layer), vilket innebär att alla beställningar är krypterade, med andra ord säkra.

Jag garanterar att aldrig lämnar ut dina personuppgifter eller din e-postadress till tredje part, såvida det inte föreligger särskilda skäl för detta, såsom vid förfrågan från polis, åklagare eller dylikt.

Du har rätt att få tillgång till den information som jag registrerat om dig i mitt Pia Lerigon AB. Om du anser att den är felaktig eller irrelevant, kan du begära rättelse eller radering från mitt kundregister. Du kan göra detta genom att kontakta mig på info@skrivenbestseller.se. Du kan läsa mer om detta i min integritetspolicy som du hittar här: Integritetspolicy.

Ansvarsfriskrivning

Jag, mitt företag Pia Lerigon AB samt mina affärspartners friskriver oss från alla skadeståndskrav kopplade till våra hemsidor, videor, nyhetsbrev, kursportaler, bloggar, podcasts, vad som skrivs i sociala media eller annat innehåll.

Hur mycket jag än önskar att jag kan garantera att du kommer att skriva den där bestsellern, få den utgiven och den säljer så bra att du kan leva på ditt författarskap, så kan jag tyvärr inte ge dig några sådana garantier. Det finns så många faktorer inom förlagsvärlden att ingen kan garantera en sådan sak.

I slutändan hänger allt på DIG! Det är DU som skriver den där boken och DU är din egen lyckas smed. De här kurserna må ge dig en stor verktygslåda med verktyg som du kan använda när du skriver - men det är du, och endast du - som är ansvarig för din egen framgång och de resultat som du får av att delta i mina kurser.

Jag önskar dig naturligtvis stort LYCKA TILL!

Förseningar och inställda kurser

Jag förbehåller mig rätten att ställa in eller skjuta upp kursen som ett resultat av faktorer som står utom min kontroll, till exempel om jag blir sjuk, tekniska problem, force majeure och liknande.

Ja, även faktorer som står inom min kontroll - som att jag råkat dubbelboka mig och måste flytta något inplanerat möte - kan förekomma. 

Om kursen skjuts upp av mig kommer du som kursdeltagare att erbjudas plats vid ett senare tillfälle, förlängd möjlighet att delta i kursen eller möjligheten att få pengarna tillbaka.

Begränsning och ansvar

Genom att köpa denna produkt samtycker du till jag erbjuder en utbildningstjänst och att du använder mina tjänster på eget bevåg.

Du håller Pia Lerigon AB, mig, mina anställda, partners och dess partners anställda ansvarslösa för alla eventuella skador som kan uppstå, samt från eventuella krav som kan uppkomma kopplat till avtal mellan parterna. Du accepterar alla risker, både de som kan förutses och de som inte kan förutses.

I praktiken innebär detta att Pia Lerigon, Pia Lerigon AB och dess anställda samt partners kan aldrig ställas ansvariga för en kostnad som överstiger vad du har betalat för att delta i kursen.

Ingen offentlig nedsvärtning

I händelse av att det skulle uppstå en tvist mellan dig och Pia Lerigon AB samtycker du till att den enda arenan för lösning av sådan tvist ska vara kommunikation mellan dig och Pia Lerigon eller av henne utsedd part.

Det vill säga - låt oss lösa detta mellan oss på bästa möjliga sätt utan en massa pajkastning å ena eller andra hållet. Det vinner ju ingen på. 

Du samtycker till att du inte ska agera, eller kommunicera med tredje part, offentlig eller privat, på ett sådant sätt att det kommer att leda till offentlig nedsvärtning av Pia Lerigon och hennes företag. 

Med andra ord - hör av dig till MIG om du är missnöjd med någonting. Ta det inte via tredje part. 

Avtalet

Detta avtal kan inte överföras av någon av parterna.

Uppsägning

Pia Lerigons kurser ska vara en positiv upplevelse för alla kursdeltagare och du förbinder dig därför att hålla en god ton i din kommunikation med Pia Lerigon och de andra kursdeltagarna.

Genom att köpa denna produkt samtycker du till att Pia Lerigon, efter eget gottfinnande, kan avsluta detta avtal, och begränsa, avsluta eller säga upp din medverkan i programmet utan återbetalning av kursavgiften om du bryter mot avtalsvillkoren, inte betalar kursavgiften eller orsakar störningar för Pia Lerigon AB eller andra kursdeltagare.

Vi håller en god ton i kursportalen och behandlar alla med samma respekt och omtanke. ❤️

Tvist

Om en eventuell tvist inte kan lösas genom förhandling mellan parterna kommer tvisten att skickas vidare till medling eller rätt. 

Varsel

Varsel om eventuella tvister som lämnas från en av parterna till den andra kan kommuniceras antingen genom överlämning i person eller via post alternativt e-post, rekommenderad eller certifierad med underskrift.

Force majeure

Om Pia Lerigon, Pia Lerigon AB eller dess partners stöter på sådant förhinder att de inte kan leverera eller genomföra omleverans, eller om sådan leveransplikt leder till orimlig arbetsinsats eller kostnader - och detta är ett resultat av omständigheter som parterna inte kan råda över - kan Pia Lerigon AB eller Pia Lerigon och hennes anställda, inte hållas ansvarigt annat än i reklamationsärenden där Pia Lerigon AB återbetalar köpesumman för den vara/ tjänst som inte har kunnat levereras. 

Sådana omständigheter kan vara:

 • dödsfall
 • sjukdom
 • strejk
 • restriktioner
 • pandemi
 • naturkatastrof
 • cyberattack
 • brand
 • krig
 • mobilisering eller oförutsedd militär inkallelse
 • rekvisition
 • beslag
 • valutarestriktioner
 • uppror
 • upplopp
 • brist på transportmedel
 • allmänt bristande varuförsörjning
 • bristande internetkapacitet
 • brist på bränsle
 • brist på el
 • brist på, eller försening av, leveranser från underleverantörer eller producenter.

Mitt företag har följande adresser och kontaktpersoner:

Företagsnamn: Pia Lerigons AB

Kontaktperson: Pia Lerigon

E-post svenska kunder: info@skrivenbestseller.se

E-post internationella kunder: info@pialerigon.com

Telefon: +46 (0)70-718 88 16

Postadress: Lotsvägen 2, 132 47 Saltsjö-Boo

Org.nr: 559402-0801

Momsregistreringsnummer: SE559402080101

Pia Lerigon AB har F-skatt, är momsregistrerat och är godkänt som arbetsgivare.

OBS! Om du köpt kursen av Pia Lerigons Författartjänst (Pias enskilda firma) är engagemanget från och med 2024 helt och hållet överflyttat till Pia Lerigon AB, då Pia Lerigons enskilda firma är nedlagd från och med 31 december 2023 och företaget numera drivs som ett aktiebolag. Om reklam eller information som undertecknas med Pia Lerigons Författartjänst fortfarande förekommer, ska det tolkas som ett varumärke som ingår i Pia Lerigon AB och att det är aktiebolaget som står bakom informationen.

Detta avtal regleras och tolkas i enlighet med rådande svensk lagstiftning. 

Hör av dig. Det är inte krångligare än så.

Jag heter Pia Lerigon och det är jag som driver Pia Lerigon AB. Du når mig på någon av mejladresserna info@skrivenbestseller.se eller info@pialerigon.com.