Köpvillkor
Pia Lerigons varor/tjänster

Köpvillkor

Jag heter Pia Lerigon och jag driver den här kursportalen via mitt företag Pia Lerigon AB. Nedan ser du mina fullständiga köpvillkor. 

Vad du får och inte får göra

Du får gärna berätta om mina kurser och sprida information om kurserna vidare till andra, men inte använda dig av kursmaterialet för annat än personligt bruk utan att ha fått mitt (Pia Lerigons) uttryckliga godkännande.

Du får alltså inte återanvända power point-materialet, exceldokumentet eller filmerna i din egen undervisning eller företag (vare sig du gör det i privat eller i kommersiellt syfte) eller som reklam för något som du själv gör. Vill du återge eller citera något jag skrivit eller sagt i kursmaterialet, gäller svenska citatregler och att du uppger källa.

Ångerrätt för gratiskursen

Gratiskursen Skriv en bestseller är som sagt gratis och du kan när som helst avregistrera dig från att få fler mejl genom att längst ned i mejlet klicka på länken för avregistrering.

Ångerrätt för betalkurser

Du har 14 dagars ångerrätt på alla mina kurser.

Från köpdatumet, dock senast vid kursstart, har du 14 dagar på dig att ångra ditt köp. Du kan alltså känna efter i lugn och ro om kursen är något för dig. Du kan till och med påbörja kursen, men ångerrätten upphör om du fått tillgång till hela kursmaterialet. Du kan alltså inte ångra dig om du gått klart kursen.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela mig detta innan ångerrätten går ut, det gör du enklast genom att skicka ett mejl till info@skrivenbestseller.se. Du kan använda dig av denna blankett, men det är inte nödvändigt: Ångerblankett

Återbetalning sker till samma konto som pengarna ursprungligen kom från. 

Vid nyttjandet av ångerrätten kommer vidare användning av kursportalen samt tillhörande tjänster att stoppas.

Annan ångerrätt kan gälla i enlighet med kursspecifika villkor. Om du inte meddelar mig innan ångerrätten löpt ut kommer jag inte att kunna genomföra någon återbetalning.

Observera att det kan ta över en vecka innan du får tillbaka pengarna från det att du utnyttjat din ångerrätt. Betalningen går nämligen via den amerikanska banken Stripe och hanteras som en utlandsbetaltning. 

PS! Normalt tillämpar jag en betalningsform som gör att du får testa utbildningen gratis i 14 dagar och första betalningen dras först dag 15 efter att din ångerrätt löpt ut. Om detta gäller ditt köp finns det självklart inga pengar att återbetala om du väljer att nyttja din ånggerrätt. Då stängs du av från kursplattoformen och behöver inte fullfölja köpet. 

OBS! Den svenska lagstadgade ångerrätten ger dig 14 dagars ångerrätt från köptdatum, men upphör så fort du tar del av köpet. Får du tillgång till kursen samma dag som du köpt den så förfaller ångerrätten omedelbart. Ångerrätten gäller inte heller för företagsköp. I de fall jag frångår ångerrättsreglerna så gör jag det till din fördel - i de flesta av mina kurser får du påbörja kursen och gå den i 14 dagar och ändå kunna utnyttja ångerätten. Jag gör inte heller skillnad på om du köper kursen privat eller via ditt företag. Se vilka regler som gäller för just ditt specifika köp.

Ångerrätt för VIP-paketet

Du som har köpt en kurs för mig kan därefter köpa till ett VIP-paket och på så vis förlänga ditt deltagande i kursportalen och i kursen.

Du väljer på att köpa VIP-paket per månad eller per år. Din tillgång löper sedan på och det dras varje månad eller varje år en ny avgift för köpet.

Du kan närsomhelst under denna tid avsluta köpet. Det gör du själv genom att gå in i kursportalen och avbryta ditt köp. Köpet fortsätter då tiden ut, men det dras inte fler betalningar.

Du kan inte få tillbaka pengar för månader eller år du redan köpt.

Eftersom VIP bara ges till dig som redan gått mina kurser gäller inte öppet köp, men råkar du köpa VIP-paketet av misstag är det bra om du hör av dig så hittar vi en lösning.

Garantier

Eventuella garantier som lämnats kopplat till köpet av produkten kan endast utnyttjas då förutsättningarna för garantin är uppfyllda samt då jag mottagit skriftligt besked innan garantin löpt ut.

Om du vill använda dig av en eventuell garanti ber jag dig att dokumentera att du levt upp till dina förpliktelser i förhållande till avtalet.

Vid nyttjande av garantin kommer vidare tillgång till kursportalen samt tillhörande tjänster att stoppas.

Observera att det kan ta över en vecka innan du får tillbaka pengarna från det att du utnyttjat din garanti. Betalningen går nämligen via den amerikanska banken Stripe och hanteras som en utlandsbetaltning. 

Om du blir sjuk, arbetslös eller inte kan ta del av hela kursmaterialet

Du har alltid två veckors ångerrätt på mina kurser där du har rätt att få tillbaka hela ditt investerade belopp.

Efter dessa två veckor har du köpt kursen och du väljer själv om du vill ta del av materialet eller inte. Det gäller oavsett om du betalar hela kursavgiften på en gång eller väljer en avbetalningsplan.

Observera att kursmaterialet kan komma att pytsas ut, exempelvis med en ny kursmodul i veckan. Det är för att du inte ska överväldigas av allt kursmaterial utan få tid att gå igenom kursen i lugn och ro och applicera det du lär dig på ditt manus. Det kan också bli så att du får allt kursmaterial redan vid kurssart. Det beror på vilken kurs du köper och vad som står i informationen för just ditt köp.

Oavsett om du får allt material vid kursstart eller om kursmaterialet pytsas ut under hela kursstiden, så anses din ångerrätt vara förbrukad efter 14 dagar och du har då tyvärr inte längre möjlighet att återfå kursavgiften eller avbryta köpet.

Observera att tiden för när ångerrätten börjar räknas kan variera från kurs till kurs, vad som gäller i just ditt fall står i informationen för ditt köp. Normalt gäller ångerrätten 14 dagar från köpetillfället, alternativt 14 dagar från kursstart.

Det går tyvärr inte att pausa kursen och ta del av materialet vid en senare tidpunkt, utan du har tillgång till materialet den tid som står vid köpet.

Generellt gäller att du har dubbelt så lång tillgång till kursen som utbildningen förväntas ta om du går den i normalt tempo. Det är för att ta höjd för oförutsedda händelser som sjukdom och dylikt. Är kursen 8 veckor lång har du 16 veckors tillgång, är kursen 12 veckor lång har du 24 veckors tillgång och för 1-årskursen har du 2 års tillgång till kursportalen. Detta är min kompensation till dig för att kursen inte går att pausa. 

Skulle du inte hinna med kursen under denna tid, eller vill förlänga kursen, finns det alltid möjlighet för dig att köpa till ett VIP-paket där du får förlängd kurstid till ett mycket förmånligt pris. Du behöver alltså inte stressa klart med utbildningen.

Om du får ekonomiska problem, t.ex. för att du blivit sjuk eller arbetslös och inte kan betala för kursen, är det bra om du hör av dig så kan jag ordna med en annan betalningsplan. Låt inte bara bli att betala för kursen för då tillkommer påminnelse- och kravavgifter och ärendet kan komma att skickas till inkasso. Hör istället av dig så hittar vi en lösning. ❤️

Observera att du inte blir fri från betalansvar bara för att du inte längre kan eller vill gå klart kursen eller inte har råd att betala kursavgiften. Efter att de två veckorna med öppet köp har passerat anses du ha godkänt köpet och det är upp till dig om du vill nyttja det du köpt eller inte.

Kortbetalning

Pia Lerigons Författartjänst accepterar Visa och MasterCard. Köpet hanteras av mina samarbetspartners Klarna, Paypal, Stripe, Simplero eller Mastermind. Samtliga transaktioner skickas krypterat via SSL (Secure Sockets Layer). Kortköp är avgiftsfria.

I händelse av att det saknas täckning för det avtalade beloppet och betalning därmed uteblir, kommer betalningen att dras på nytt. Det görst totalt 6 sådana försök att dra beloppet. Om betalningen fortfarande uteblir kommer det utestående beloppet att skickas vidare som faktura och då läggs även på en avgift för påminnelseavgift och dröjsmålsränta som beräknas på när betalningen ursprungligen skulle vara betald. Om du inte betalar fakturan räknas det som avtalsbrott - den ursprungliga betalplanen förfaller då i sin helhet och du får ett kravbrev på utestående belopp. Ärendet lämnas sedan vidare till inkasso eller kronofogden som lägger på ytterligare avgifter för att hantera ärendet.

Men jag gillar ju den personliga relationen till mina kunder. Hör av dig om det händer något som gör att du inte kan betala. Det är mycket trevligare. 

Rent praktiskt går betalningen till såhär: Simplero, som är kursportalen jag använder för mina kurser, gör 6 försök att dra pengarna från ditt kort. Har du bytt kort eller saknar pengar på kortet så kommer du efter 6:e försöket att stängas av från kursportalen. Hör av dig innan det sker så att vi löser problemet.

Observera att du inte bli fri från betalningsansvaret bara för att du är avstängd från kursportalen. När du betalat av det du är skyldig får du åter igen tillgång till kursportalen under den tid som är kvar av ditt köp. 

Delbetalning och avbetalning

En överenskommelse om köp som sker på avbetalning, vare sig den är muntlig eller skriftlig, är att anse som bindande och betalning ska ske i sin helhet innan fristen löpt ut.

När du väljer avbetalning förbinder du dig att även betala ränta för köpet samt en administrativ avgift för varje köptransaktion. Vilken ränta och avgift som tillämpas i ditt fall ser när du köper kursen. Det är således billigare att betala hela kursen på en gång än välja en avbetalningsplan. Väljer du likväl att delbatala kursen anses du ha godkänt villkoren för ränta och administrativ avgift.

Om du väljer en avbetalningsplan som är längre än den totala kurstiden blir du betalningsansvarig även efter att kursen slutförsts. Bara för att kursen är över, så befriar det inte dig för betalningsansvar. Detsamma gäller om det är tekniska problem som gör att avbetalningen inte kan dras från ditt kontokort som det är tänkt. Då kommer betalningen istället att ske vid ett annat datum och du befrias inte från betalningsansvar.

Pengarna dras per automatik från det kontokort du anmälde vid köpet, enligt din unika betalplan. Du är själv ansvarig för att säkerställa att det finns pengar på kontot de datum pengarna för kursen dras. Om du bytt kontokort måste du ändra detta i kursportalen snarast.

Det görs totalt 6 försök att dra pengarna. Om inget försök lyckas så stängs du automatiskt av från kursportalen och får inte åtkomst till den igen förrän kursavgiften är betald.

Det faktum att du är avstängd från kursportalen befriar dig inte från betalningsansvar. Om pengarna inte betalas inom den avtalade tiden kommer det utestående beloppet att skickas vidare som faktura. Då tillkommer även påminnelseavgiift och dröjsmålsränta som beräknas på när betalningen ursprungligen skulle vara betald. Om du inte betalar fakturan räknas det som avtalsbrott, den ursprungliga betalplanen förfaller då i sin helhet och du får ett kravbrev på utestående belopp. Ärendet lämnas sedan vidare till inkasso eller kronofogden som lägger på ytterligare avgifter för att hantera ärendet. 

Men låt oss inte låta det gå så långt. Får du ekonomiska problem eller kontokortet inte fungear och du måste lösa det med banken är det bättre att du hör av dig så kan jag ändra datumen för din betalplan. 

Försäljning till minderåriga

Om du ännu inte fyllt 18 år måste du ha målsmans godkännande innan du kan beställa någonting av mig.

Vad som ingår i köpet

Kurserna är digitala och finns tillgänglig i en kursportal som du når med ett personligt lösenord som du inte får sprida till utomstånende.

I kursportalen får du tillgång både till förinspelat videomaterial som du kan lyssna och titta på, samt skrivna dokument som du kan läsa på skärmen. Informationen i videomaterialet och det skriftliga materialet är i princip identiskt för att du ska kunna ta till dig av informationen oavsett om du föredrar att läsa, lyssna eller se. Till de flesta lektioner tillkommer övningar eller uppgifter där du arbetar på ditt bokprojekt. 

Tidsåtgången för videolektionerna är beräknat att motsvara i snitt 10 minuter per dag, detta för att du ska få gott om tid på dig att arbeta med ditt eget bokmanus. Du kan repetera och se om lektionen hur många gånger du vill under den period du har tillgång till kursen.

Utöver förinspelat videomaterial har vi digitala möten där vi ses i realtid över Zoom och du kan träffa mig och dina kurskamrater. Vi har sådana möten nästan varje vecka. De är helt frivilliga och inget du måste närvara på. Men chansen att du lyckas med ditt bokprojekt ökar om du är med på våra gemensamma möten. Vi har väldigt trevligt på våra möten och för många elever är det höjdpunkten på veckan.

Våra temamöten spelas in och sparas i kursportalens bibliotek där du kan se om dem eller ta del av tidigare temamöten. Här finns timvis med material för dig som vill fördjupa dig i en viss fråga. Frågetimmen och skrivtimmen spelas däremot inte in. Klasspecifika möten sparas under respektive kurs och delas inte med övriga elever.

All information om kursens inloggning och möten skickas ut via mejl, till den mejladress du använde när du köpte kursen, eller så läggs det i Forum som du når när du loggar in i kursportalen. Ingen information skickas via SMS, brev eller dylikt. 

Allt kursmaterial hittar du i kursportalen, inget material mejlas eller skickas ut. Du tar själv ansvar för att gå in i kursportalen och ta del av kursmaterialet. Det finns tillgängligt för dig under hela den kurstid du betalat för, därefter kommer du inte längre åt kursmaterialet. Vill du förlänga kurstiden kan du köpa till VIP-paketet och få fortsatt tillgång till allt material.

Videofilmerna går inte att ladda ned och spara. Excelark och dylikt som du behöver för att planera ditt bokprojekt kan du däremot ladda ned och spara på din dator med nytt namn. Tanken är att du skapar ett Excelark för varje nytt bokprojekt. Om du inte kan ladda ned Excelarket får du skriva av frågorna som står under varje lektion, du behöver inte Excel för att kunna gå utbildningen, men det är ett plus.

Du tar alltså del av utbildningen digitalt, inget kursmaterial skickas ut i pappersform. Det är ingår inga fysiska träffar i utbildningen, de träffar vi har sker digitalt. Men oroa dig inte - om du har kameran och mikrofonen på under våra möten så kommer det kännas som du är i ett riktigt klassrum och du kommer lära känna dina kurskamrater som om du träffat dem live.

Det gör att du kan vara med oavsett var i världen du befinner dig. Allt du behöver är en dator eller telefon med internetuppkoppling. För att kunna lyssna på kursmateriaelet behöver du en ljudutgång eller högtalare. För att kunna prata på våra möten behöver du en mikrofon. För att vi ska kunna se dig behöver du en kamera. Det är allt. Du behöver inte lägga tid eller pengar på resor.

Du är själv ansvarig för att ta del av kursmaterialet och kan inte hävda att du inte fick del av utbildningen för att du självmant valt att inte logga in i kursportalen eller detla i våra möten eller för att du saknar de tekniska verktyg som krävs för att du ska kunna ta till dig utbildningen. Om du ha frågor om hur du får åtkomst till kursportalen mejlar du info@skrivenbestseller.se.

En gång per år ses de som vill på bokmässan i Göteborg för en heldag tillsammans. Det är inget som ingår i kursen utan en bonus du kan ta del av om du önskar. Du betalar själv för resor, uppehälle, mat och inträde till bokmässan. Du är självklart varmt välkommen även om du gått klart kursen, det är alltid trevligt att träffa såväl nuvarande som tidigare års elevkullar. 

Kursintyg/diplom

När du genomgått hela kursen och markerat i kursportalen att du färdigställt samtliga lektioner, skickas ett digitalt kursintyg/diplom till din mejladress med automatik. 

Det förekommer inga prov eller examina, men du kan inte få ett kursintyg om du inte färdigställt utbildningen. Observera att du måste färdigställa utbildningen inom kurstiden, annars förfaller denna möjlighet.

CSN och kurskrav

Utbildningen är inte CSN-berättigad. Det innebär att du inte kan få bidrag från CSN för att gå mina kurser och du får heller inga högskolepoäng för utbildningen.

Fördelen med att utbildningen inte klassas som en högskoleutbildning, är att du slipper kurslitteratur och det finns inga tentor eller inlämningsuppgifter som du måste lämna in för att bli godkänd på kursen.

Du kan istället fokusera all din energi på ditt eget bokprojekt, vilket gör att dina chanser att bli klar med boken ökar. Du får ett diplom när du tagit del av samtliga lektioner, men den stora vinsten är ett färdigt bokmanus.

Du går kursen helt i din egen takt och väljer själv när du vill ta del av kursmaterialet. När din period i kursportalen är över stängs din tillgång till kursmaterialet automatiskt av. Du kan då välja att köpa till VIP-paketet så får du fortsatt tillgång till kursportalen. 

Utbildningen ställer således höga krav på dig själv att vara aktiv och ta del av kursmaterial och det som erbjuds. Men följer du kursens upplägg och deltar på våra möten, så kommer du med stor sannolikhet uppleva att jag tar dig i handen och hjälper dig till färdigt bokmanus.

Antagningskrav

Kurs 1, 2, 3 och 6 samt 1-årsutbildningen har inga antagningskrav. Det är dock viktigt att du läser på vem kursen vänder sig till innan du köper utbildningen.

Kurs 4 och 5 är fortsättningskurser och har antagningskrav.

För kurs 4 gäller att du ska ha gått kurs 3 eller ha motsvarande kunskap med dig från annat håll, annars är risken stor att du inte hänger med i det höga kurstempot. Om du inte har gått kurs 3 vill jag att du bokar in dig på ett samtal hos mig innan du köper kursen, så att vi kan stämma av att den är rätt för dig. 

För kurs 5 gäller att du ska ha ett färdig första utkast av din bok (självbiografi eller skönlitterär kapitelroman för barn, ungdomar eller vuxna) samt att du bör ha gått kurs 3 och 4, alternativt har motsvarande kunskap med dig från annat håll, för att få påbörja utbildningen. Du kan få undantag från kravet att du ska ha gått kurser hos mig tidigare om du skickar över ditt första kapitel till mig för bedömning och jag godkänner att ditt manus håller sådan kvalitet att du uppfyller antagningskraven. 

Upphovsrätt

Upphovsrätten © tillfaller Pia Lerigon. Alla rättigheter är förbehållna.

Det är förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller ändra något material som finns på Pia Lerigons kursportal Skriv en bestseller, hemsidor eller portaler såsom kursportalen www.skrivenbestseller.se, bloggen www.pialerigon.se, hemsidan www.pialerigon.com, podcasten Skrivdrömmar eller Pias Youtubekanal, Facebookgrupper, Instragramkonto eller i andra sociala media, utan Pias uttryckliga medgivande.

Vid citat gäller citatreglerna. Om dessa inte följs räknas det som plagiat och intrång mot upphovsrätten. 

All intrång mot upphovsrätten skickas vidare till min advokatbyrå och förutom rättelse riskerar du att få betala uppkomna advokatkostnader.

Villkor för användning av portalens innehåll

Du köper tillgång till portalens innehåll under kursperioden. Pia Lerigons produkter är upphovsrättsskyddade. Produkten är för personligt och ickekommersiellt bruk.

Du får inte använda produkten eller materialet som är tillgängligt i produkten på sådant sätt att det kränker mina rättigheter, eller på annat vis som inte är godkänt av mig.

Med andra ord så får du inte utan lov ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, lägga ut, överföra, översätta, sälja, skapa besläktade verk, utnyttja eller distribuera något av materialen från produkten på något sätt eller via något medium (däribland även e-post och andra elektroniska överföringsmetoder).

Kopiering, delning eller uppladdning av produktfiler på hemsidor räknas som stöld om det görs utan tillstånd. Därför hoppas jag innerligen att du inte gör något sådant

Du får däremot lov att ladda ner och/eller skriva ut övningar, lektioner och ett exemplar av enstaka sidor på hemsidan för personligt och icke-kommersiellt bruk, förutsatt att upphovs- och äganderätten inte kränks.

Med andra ord är det helt okej om du använder materialet i kursen och min blogg och min podcast för att skriva en fantastisk bok som blir en bestseller och du får gärna tala gott om mig och det lär jag ut inför andra. Men du kan inte ta mitt material, kalla det för ditt eget, strunta i citaträtten och liknande och sälja materialet i konkurrens med mig.

Om du önskar använda dig av mitt material i kommersiellt syfte, i din egen undervisning eller om du vill att dina kollegor på jobbet eller dina barn också ska få ta del av mitt kursmaterial - hör i så fall av dig till mig och fråga om lov.

Inskränkning av upphovsrätten kan bli en dyr historia. Förutom att det kan ge flera år i fängelse riskerar den som kränker upphovsrätten att få betala motpartens rättegångskostnader, vilket kan vara i mångmiljonklassen. Jag har en av Sveriges absolut främsta advokatfirmor - Setterwalls - som företräder mig om det blir en upphovsrättslig tvist.

Inloggning

Jag erbjuder via Pia Lerigon AB individuella kursprogram. I samband med registreringen kommer du att få ett användarnamn och ett lösenord, samt en medlemsprofil som du kan använda under kursens gång och i den privata medlemsportalen.

Denna inloggning är personlig och får inte lånas ut eller spridas till andra. Du förbehåller dig att inte berätta om dina inloggningsuppgifter till andra eller på annat sätt medverka till att obehöriga får åtkomst till kursportalen.

Om du vill gå kursen tillsammans med en kollega eller en samarbetspartner måste ni båda köpa kursen individuellt. Om du vill att en assistent eller en hel grupp ska gå kursen måste medlemskap köpas för varje enskild deltagare.

Konfidentialitet

Det råder ömsesidig tystnadsplikt där jag som kursledare och ni som deltagare respekterar varandras privat- och yrkesliv. Du har inte rätt utan personens uttryckliga medgivande sprida information vidare som du får till dig inom ramen för mina kurser. Det du får veta om andra personers bokidéer, manuskript, böcker, författarresa eller om dem personligen stannar inom kursportalens väggar.

Jag respekterar dina bokidéer, din konfidentiella och hemliga information, idéer, planer och företagshemligheter.

Genom att köpa denna produkt samtycker du till att visa övriga kursdeltagare, mig, representanter för Pia Lerigon AB samt anställda hos dess partners samma hänsyn.

Du får gärna diskutera dina personliga resultat från mina kurser och uppgifter samt göra reklam för utbildningen.

Däremot ska alla erfarenheter eller uttalanden från andra deltagare, mig och kursteamet hållas strikt konfidentiella om du inte fått medgivande att dela informationen.

Säkerhet och personuppgifter

Kursportalen använder sig av SSL (Secure Socket Layer), vilket innebär att alla beställningar är krypterade, med andra ord säkra.

Jag garanterar att aldrig lämnar ut dina personuppgifter eller din e-postadress till tredje part, såvida det inte föreligger särskilda skäl för detta, såsom vid förfrågan från polis, åklagare eller dylikt.

Du har rätt att få tillgång till den information som jag registrerat om dig i mitt Pia Lerigon AB. Om du anser att den är felaktig eller irrelevant, kan du begära rättelse eller radering från mitt kundregister. Du kan göra detta genom att kontakta mig på info@skrivenbestseller.se. Du kan läsa mer om detta i min integritetspolicy som du hittar här: Integritetspolicy.

Ansvarsfriskrivning

Jag, mitt företag Pia Lerigon AB samt mina affärspartners friskriver oss från alla skadeståndskrav kopplade till våra hemsidor, videor, nyhetsbrev, kursportaler, bloggar, podcasts, vad som skrivs i sociala media eller annat innehåll.

Hur mycket jag än önskar att jag kan garantera att du kommer att skriva den där bestsellern, få den utgiven och den säljer så bra att du kan leva på ditt författarskap, så kan jag tyvärr inte ge dig några sådana garantier. Det finns så många faktorer inom förlagsvärlden att ingen kan garantera en sådan sak.

I slutändan hänger allt på DIG! Det är DU som skriver den där boken och DU är din egen lyckas smed. De här kurserna må ge dig en stor verktygslåda med verktyg som du kan använda när du skriver - men det är du, och endast du - som är ansvarig för din egen framgång och de resultat som du får av att delta i mina kurser.

Jag önskar dig naturligtvis stort LYCKA TILL!

Förseningar och inställda kurser

Jag förbehåller mig rätten att ställa in eller skjuta upp kursen som ett resultat av faktorer som står utom min kontroll, till exempel om jag blir sjuk, tekniska problem, force majeure och liknande.

Ja, även faktorer som står inom min kontroll - som att jag råkat dubbelboka mig och måste flytta något inplanerat möte - kan förekomma. 

Om kursen skjuts upp av mig kommer du som kursdeltagare att erbjudas plats vid ett senare tillfälle, förlängd möjlighet att delta i kursen eller möjligheten att få pengarna tillbaka.

Begränsning och ansvar

Genom att köpa denna produkt samtycker du till jag erbjuder en utbildningstjänst och att du använder mina tjänster på eget bevåg.

Du håller Pia Lerigon AB, mig, mina anställda, partners och dess partners anställda ansvarslösa för alla eventuella skador som kan uppstå, samt från eventuella krav som kan uppkomma kopplat till avtal mellan parterna. Du accepterar alla risker, både de som kan förutses och de som inte kan förutses.

I praktiken innebär detta att Pia Lerigon, Pia Lerigon AB och dess anställda samt partners aldrig kan ställas ansvariga för en kostnad som överstiger vad du har betalat för att delta i kursen.

Om du är missnöjd med utbildningen/kursen

Du har alltid två veckors ångerrätt på mina kurser. Det är för att du ska kunna testa kursen för att se om den är något för dig. När de två veckorna har gått anses du ha godkänt formen för utbildningen.

Du kan alltså inte återkomma efter att de två veckorna har gått och kräva pengarna tillbaka för att du är missnöjd med utbildningen. Du är nämligen själv ansvarig för att utvärda om utbildningen/kursen är rätt för dig inom dina två ångerveckor. 

Om du är missnöjd önskar jag dock att du hör av dig till mig - via mejl - och berättar vad det är i utbildningen du inte anser fungera. Jag jobbar ständigt på att utveckla utbildningen och tar gärna emot feedback på hur kurserna kan bli ännu bättre. 

Ingen offentlig nedsvärtning eller förtal

I händelse av att det skulle uppstå en tvist mellan dig och Pia Lerigon AB, Pia Lerigon eller hennes anställda, samtycker du till att den enda arenan för lösning av sådan tvist ska vara kommunikation mellan dig och Pia Lerigon eller av oss utsedda parter. 

Det vill säga - låt oss lösa detta mellan oss på bästa möjliga sätt utan en massa pajkastning å ena eller andra hållet. Det vinner ju ingen på. 

Du samtycker till att du inte ska agera, eller kommunicera med tredje part, offentlig eller privat, på ett sådant sätt att det kommer att leda till offentlig nedsvärtning eller förtal av Pia Lerigon och hennes företag Pia Lerigon AB, Pia Lerigons författartjänst eller hennes anställda.

Med andra ord - hör av dig till MIG om du är missnöjd med någonting. Ta det inte via tredje part. 

Avtalet

Detta avtal kan inte överföras av någon av parterna, annat än om bolaget ändrar bolagsform.

Om Pia Lerigon säljer företaget vidare och engagemanget övertas av en ny ägare gäller det nya avtalet er emellan, så tillvida du inte uttryckligen motsätter dig de nya avtalsvillkoren inom rimlig tid från när du fick vetskap om övergången av köpet.

Uppsägning

Pia Lerigons kurser ska vara en positiv upplevelse för alla kursdeltagare och du förbinder dig därför att hålla en god ton i din kommunikation med Pia Lerigon och de andra kursdeltagarna.

Genom att köpa denna produkt samtycker du till att Pia Lerigon, efter eget gottfinnande, kan avsluta detta avtal, och begränsa, avsluta eller säga upp din medverkan i programmet utan återbetalning av kursavgiften om du bryter mot avtalsvillkoren, inte betalar kursavgiften eller orsakar störningar för Pia Lerigon AB eller andra kursdeltagare.

Vi håller en god ton i kursportalen och behandlar alla med samma respekt och omtanke. ❤️

Om du önskar säga upp köpet ska detta göras innan tiden för ångerrätten löpt ut.

Tvist

Om en eventuell tvist inte kan lösas genom förhandling mellan parterna kommer tvisten att skickas vidare till medling eller rätt. 

Varsel om eventuella tvister som lämnas från en av parterna till den andra kan kommuniceras antingen genom överlämning i person eller via post alternativt e-post, rekommenderad eller certifierad med underskrift.

Force majeure

Om Pia Lerigon, Pia Lerigon AB eller dess partners stöter på sådant förhinder att de inte kan leverera eller genomföra omleverans, eller om sådan leveransplikt leder till orimlig arbetsinsats eller kostnader - och detta är ett resultat av omständigheter som parterna inte kan råda över - kan Pia Lerigon AB eller Pia Lerigon och hennes anställda, inte hållas ansvarigt annat än i reklamationsärenden där Pia Lerigon AB återbetalar köpesumman för den vara/ tjänst som inte har kunnat levereras. 

Sådana omständigheter kan vara:

 • dödsfall
 • sjukdom
 • strejk
 • restriktioner
 • pandemi
 • naturkatastrof
 • cyberattack
 • brand
 • krig
 • mobilisering eller oförutsedd militär inkallelse
 • rekvisition
 • beslag
 • valutarestriktioner
 • uppror
 • upplopp
 • brist på transportmedel
 • allmänt bristande varuförsörjning
 • bristande internetkapacitet
 • brist på bränsle
 • brist på el
 • brist på, eller försening av, leveranser från underleverantörer eller producenter.

Mitt företag har följande adresser och kontaktpersoner:

Företagsnamn: Pia Lerigons AB

Kontaktpersoner: Pia Lerigon, Inger Stevén samt Celia Eneqvist

E-post svenska kunder: info@skrivenbestseller.se

E-post internationella kunder: info@pialerigon.com

Telefon saknas till företaget. Vill du prata med Pia Lerigon eller någon av hennes anställda bokar du ett möte via mejl så ringer vi upp dig, alternativt tar mötet via Zoom eller annan digital plattform. Vi svarar inte på SMS eller inkommande telefonsamtal.

Postadress: Lotsvägen 2, 132 47 Saltsjö-Boo

Org.nr: 559402-0801

Momsregistreringsnummer: SE559402080101

Pia Lerigon AB har F-skatt, är momsregistrerat och är godkänt som arbetsgivare.

OBS! Om du köpt kursen av Pia Lerigons Författartjänst (Pias enskilda firma) är engagemanget från och med 2024 helt och hållet överflyttat till Pia Lerigon AB, då Pia Lerigons enskilda firma är nedlagd från och med 31 december 2023 och företaget numera drivs som ett aktiebolag. Om reklam eller information som undertecknas med Pia Lerigons Författartjänst fortfarande förekommer, ska det tolkas som ett varumärke som ingår i Pia Lerigon AB och att det är aktiebolaget som står bakom informationen.

Detta avtal regleras och tolkas i enlighet med rådande svensk lagstiftning. 

Hör av dig. Det är inte krångligare än så!

Jag heter Pia Lerigon och det är jag som driver Pia Lerigon AB. Du når mig på någon av mejladresserna info@skrivenbestseller.se eller info@pialerigon.com.